התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק טז

שיתוף
למה ישבת, בין המשפתיים,    לשמוע,  יקות עדרים;    לפלגות ראובן, גדולים חקרי-  .