התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק יט

שיתוף
באו מלכים, נלחמו,    אז  חמו מלכי כנען,    בתענך על-מי  ידו;    בצע כסף, לא לקחו.