התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק טו -

פסוק ד

שיתוף
כי למען דויד, נתן יהוה אלוהיו לו ניר בירושלים, להקים את-בנו אחריו, ולהעמיד את-ירושלים. 

לניר היקר !
בלידתך שמחת את כל המשפחה.
ניסים, שמך השני עש סבא ניסים גולדברג זל,
ולאור הנס בלידתך.
וגם היום כבימים עברו, נתן ה' ניר !
אוהבים הדודים קוקי ויוסי