התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק טז -

פסוק כד

שיתוף
וייקן את-ההר שומרון, מאת שמר--בכיכריים כסף; וייבן, את-ההר, ויקרא את-שם העיר אשר בנה, על שם-שמר אדוני ההר שומרון. 

עמרי קנה את שומרון בזמנו, הרב יהושע שמידט, קונה היום את זכותנו על חבל ארץ זה.