התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יח -

פסוק ד

שיתוף
ויהי בהכרית איזבל, את נביאי יהוה; וייקח עובדיהו מאה נביאים, ויחביאם חמישים איש במערה, וכילכלם, לחם ומים. 

אתה בוחר תמיד להיות יותר ומקסימום עצמך.