התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יח -

פסוק ל

שיתוף
ויאמר אלייהו לכל-העם גשו אליי, וייגשו כל-העם אליו; וירפא את-מזבח יהוה, ההרוס.