התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יח -

פסוק לד

שיתוף
ויאמר, מלאו ארבעה כדים מים, וייצקו על-העולה, ועל-העצים; ויאמר שנו וישנו, ויאמר שלשו וישלשו. 

הוא אמר להם לישון אז הם ישנו. אחר כך הוא אמר להם לנגן במשולש אז הם ניגנו.