התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יט -

פסוק ג

שיתוף
וירא, ויקם וילך אל-נפשו, ויבוא, באר שבע אשר ליהודה; וינח את-נערו, שם. 

אליהו פוחד והוא קם ובורח לבאר שבע שביהודה ונח שם