התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יט -

פסוק ז

שיתוף
וישב מלאך יהוה שנית וייגע-בו, ויאמר קום אכול:  כי רב ממך, הדרך. 

מלאך אלוהים בא ונגע באליהו ואמר לו לקום ולאכול כי דרך ארוכה יש לו.