התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יט -

פסוק י

שיתוף
ויאמר קנוא קינאתי ליהוה אלוהי צבאות, כי-עזבו בריתך בני ישראל--את-מזבחותיך הרסו, ואת-נביאיך הרגו בחרב; ואיוותר אני לבדי, ויבקשו את-נפשי לקחתה. 

קנאתו העזה של אליהו הנביא לאל היא לרועץ. חשוב לחשוב, לבחון ולשקול. לא בכל מחיר. חשוב לעבוד את ה', אך קנאות היא כנגד רצון ה'.