התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יט -

פסוק יד

שיתוף
ויאמר קנוא קינאתי ליהוה אלוהי צבאות, כי-עזבו בריתך בני ישראל--את-מזבחותיך הרסו, ואת-נביאיך הרגו בחרב; ואיוותר אני לבדי, ויבקשו את-נפשי לקחתה.