התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק כ -

פסוק כט

שיתוף
ויחנו אלה נוכח-אלה, שבעת ימים; ויהי ביום השביעי, ותקרב המלחמה, ויכו בני-ישראל את-ארם מאה-אלף רגלי, ביום אחד. 

במילה (ויחנו) אלה מופיע הטעם מרכא כפולה.