התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק כ -

פסוק לב

שיתוף
ויחגרו שקים במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל-מלך ישראל, ויאמרו, עבדך בן-הדד אמר תחי-נא נפשי; ויאמר העודנו חי, אחי הוא. 

הפסוק מדגים את אופיו הטוב של אחאב, שלא זכה ליחסי ציבור מוצלחים.