התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק כא -

פסוק יט

שיתוף
ודיברת אליו לאמור, כה אמר יהוה, הרצחת, וגם-ירשת; ודיברת אליו לאמור, כה אמר יהוה, במקום אשר לקקו הכלבים את-דם נבות, ילוקו הכלבים את-דמך גם-אתה. 

הרצחת וגם ירשת?? די לשחיתות!