התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק יג -

פסוק יז

שיתוף
ויאמר, פתח החלון קדמה--ויפתח; ויאמר אלישע ירה, ויור, ויאמר חץ-תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם, והכית את-ארם באפק עד-כלה.