התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יז -

פסוק יא

שיתוף
כי נפש הבשר, בדם היא, ואני נתתיו לכם על-המזבח, לכפר על-נפשותיכם:  כי-הדם הוא, בנפש יכפר. 

לשנת בר המצווה מוענק לך פסוק זה מפרשת השבוע שלך, פרשת אחרי מות קדשים.