התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יח -

פסוק ב

שיתוף
דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם:  אני, יהוה אלוהיכם. 

צריך להפנים טוב....