התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יח -

פסוק כב

שיתוף
ואת-זכר--לא תשכב, משכבי אישה:  תועבה, היא. 

דת האהבה והשלום