התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק יא

שיתוף
לא, תגנובו; ולא-תכחשו ולא-תשקרו, איש בעמיתו. 

זאת האמת שאנו צריכים לדבוק בה