התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק יד

שיתוף
לא-תקלל חירש--ולפני עיוור, לא תיתן מכשול; ויראת מאלוהיך, אני יהוה. 

הציווי החברתי הזה משקף את אבני היסוד בתרבות היהודית - ערבות הדדית, עזרה לזולת וסובלנות. אין אדם שאין לו חולשה ואל לחברה או לפרטים בה לנצל חולשה זו, אלא לסייע לאותו אדם ולסוכך עליו, במקום בו הוא חשוף או פגיע.