התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק טז

שיתוף
לא-תלך רכיל בעמיך, לא תעמוד על-דם ריעך:  אני, יהוה. 

ערבות הדדית היא חומר הדבק של עם ישראל. ללא זאת, אנה אנו באים