התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק יז

שיתוף
לא-תשנא את-אחיך, בלבבך; הוכח תוכיח את-עמיתך, ולא-תישא עליו חטא. 

אם נאמר תמיד לחברנו את אשר בלבבנו ניצור עולם טוב יותר