התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק ל

שיתוף
את-שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו:  אני, יהוה. 

יום השבת היום הקדוש בכול השבוע באהבה ובשמחה נשמור אותו ובבית הכנסת משכן ה' נתברך