התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק לא

שיתוף
אל-תפנו אל-האובות ואל-היידעונים, אל-תבקשו לטומאה בהם:  אני, יהוה אלוהיכם. 

אני, ה' אלוהיכם.