התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק לב

שיתוף
מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן; ויראת מאלוהיך, אני יהוה. 

שאדם המכיר בעובדה שלזקן יש זכות בחייו יותר מאשר לצעיר, שכן עבר את נפלאות חייו והגיע לשיא בגרותו בעודו צועד במהלך החיים, יבין וירא ויהיה בעל ערך אתי לחייו שלו