התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק לג

שיתוף
וכי-יגור איתך גר, בארצכם--לא תונו, אותו. 

חשוב לי שידעו שבפסוקים כמו זה (וכמו מיכה ו', ח') טמונה מהות תורת ישראל. בזמן שמוסר הגויים משתנה בהתאם לתקופה, חשוב שעם ישראל ישמור על המוסר התמידי שלו ולא ישכח מצוות מהותיות כמוזאת.