התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יט -

פסוק לז

שיתוף
ושמרתם את-כל-חוקותיי ואת-כל-משפטיי, ועשיתם אותם:  אני, יהוה. 

חוקים חוקים