התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כא -

פסוק ז

שיתוף
אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו:  כי-קדוש הוא, לאלוהיו. 

זה שם משפחתי.