התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כב -

פסוק ג

שיתוף
אמור אליהם, לדורותיכם כל-איש אשר-יקרב מכל-זרעכם אל-הקודשים אשר יקדישו בני-ישראל ליהוה, וטומאתו, עליו:  ונכרתה הנפש ההיא, מלפניי--אני יהוה. 

ראשית חוקי היהדות