התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק ג

שיתוף
ששת ימים, תיעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא-קודש, כל-מלאכה לא תעשו:  שבת היא ליהוה, בכול מושבותיכם. 

אדוני נתן לנו 6 ימים לעבוד,להשקיע ולהתאמץ וישנו יום בשבוע אשר בו רק נחים. יום שבת.