התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק ח

שיתוף
והקרבתם אישה ליהוה, שבעת ימים; ביום השביעי מקרא-קודש, כל-מלאכת עבודה לא תעשו. 

פסוק זה מציין את יום הולדתי - שביעי של פסח.