התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק י

שיתוף
דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם, כי-תבואו אל-הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את-קצירה--והבאתם את-עומר ראשית קצירכם, אל-הכוהן. 

הפסוק מכיל את שמי ... עומר.