התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק יא

שיתוף
והניף את-העומר לפני יהוה, לרצונכם; ממוחרת, השבת, יניפנו, הכוהן. 

זהו פסוק מתנה ההולם את מקבלו. לא ירחק היום ועבודתה של עומר תמלא את כל השדה. עומרים עומרים.