התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק כב

שיתוף
ובקוצרכם את-קציר ארצכם, לא-תכלה פאת שדך בקוצרך, ולקט קצירך, לא תלקט; לעני ולגר תעזוב אותם, אני יהוה אלוהיכם. 

פסוק זה מפרשת השבוע שלך, פרשת אמור מוענק לך לשנת בר המצווה.