התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק לה

שיתוף
ביום הראשון, מקרא-קודש; כל-מלאכת עבודה, לא תעשו. 

hffhhhhtgfh