התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק לו

שיתוף
שבעת ימים, תקריבו אישה ליהוה; ביום השמיני מקרא-קודש יהיה לכם והקרבתם אישה ליהוה, עצרת היא--כל-מלאכת עבודה, לא תעשו.