התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק מ

שיתוף
ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר כפות תמרים, וענף עץ-עבות, וערבי-נחל; ושמחתם, לפני יהוה אלוהיכם--שבעת ימים. 

הבסיס למצוות נטילת לולב ולמסכת סוכה