התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כג -

פסוק מג

שיתוף
למען, יידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את-בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצריים:  אני, יהוה אלוהיכם. 

סוכות זה חג שכולנו מרגישים כמו בני ישראל !