התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כה -

פסוק י

שיתוף
וקידשתם, את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ, לכל-יושביה; יובל היא, תהיה לכם, ושבתם איש אל-אחוזתו, ואיש אל-משפחתו תשובו. 

כלום