התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כה -

פסוק יב

שיתוף
כי יובל היא, קודש תהיה לכם; מן-השדה--תאכלו, את-תבואתה. 

שבט יובל הבית והמשפחה צופי מודיעין