התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כה -

פסוק יד

שיתוף
וכי-תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך--אל-תונו, איש את-אחיו. 

בפסוק זה מופיע שמי ויש בו מסר לחברות טובה, להגינות וליושר.