התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כה -

פסוק יז

שיתוף
ולא תונו איש את-עמיתו, ויראת מאלוהיך:  כי אני יהוה, אלוהיכם. 

אנחנו חיים בעולם ציני ורע. לרבים אין אלוהים והונאת רעך היא הקצה הנגדי (ההפך) של ואהבת לרעך - ואם המקיים את ואהבת לרעך הוא תמצות התורה כולה, הרי הונאת רעך הינה הכפירה בהתגלמותה (כפירה בתורה, החברה, באדם, באלוה - כפירה בכל). הונאת האדם היא מעשה של זה שאיבד צלם האנוש.