התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כה -

פסוק יט

שיתוף
ונתנה הארץ פרייה, ואכלתם לשובע; וישבתם לבטח, עליה. 

ששרונה וגלעד חריש מעמותת לשובע מקימים את מלא הפסוק, צדיקים.