התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כה -

פסוק מט

שיתוף
או-דודו או בן-דודו, יגאלנו, או-משאר בשרו ממשפחתו, יגאלנו; או-השיגה ידו, ונגאל. 

בחרתי בפסוק כי שמי יגאל ואבי זל קרא לי כך כי רצה שאגאל את אימו מיסוריה