התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כו -

פסוק א

שיתוף
לא-תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא-תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם, להשתחוות עליה:  כי אני יהוה, אלוהיכם. 

הפסוק הזה הוא הפסוק הכי משמעותי בפרשת ויקרא- פרק כו מכיוון שהוא מספר לנו על מה יספור בפרק ועל ההזהרות החשובות שאלוקים מזהיר על בני ישראל.