התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כו -

פסוק ג

שיתוף
אם-בחוקותיי, תלכו; ואת-מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. 

הפסוק מסביר בפשטות שהקבה ברא את העולם - אם נשמע למה שהוא אומר נוכל להתקיים ולקיים עולם טוב.