התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כו -

פסוק ה

שיתוף
והשיג לכם דיש את-בציר, ובציר ישיג את-זרע; ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. 

זו הברכה המושלמת. ברכה לשפע, רווחה, שלווה ובטחון.