התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כו -

פסוק ו

שיתוף
ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד; והשבתי חיה רעה, מן-הארץ, וחרב, לא-תעבור בארצכם. 

כמי שלוחם ופועל למען בטחון המדינה ותושביה בחרתי בפסוק המסמל את כמיהתנו הבלתי פוסקת לשלום, והשאיפה לעתיד בטוח .