התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כו -

פסוק ז

שיתוף
ורדפתם, את-אויביכם; ונפלו לפניכם, לחרב. 

על חרבך תחיה בארץ הזאת