התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כו -

פסוק ל

שיתוף
והשמדתי את-במותיכם, והכרתי את-חמניכם, ונתתי את-פגריכם, על-פגרי גילוליכם; וגעלה נפשי, אתכם. 

וגעלה נפשי, אתכם - וטיהרה נפשי אתכם. כנל לגבי קינת דויד: כי שם נגעל מגן גיבורים - אל טל ואל מטר על הר הגלבוע כי עם מותם נמנעה משיחה וטיהור מגן גיבורים.